De rode LED onder de AUDIO-toets van de afstandsbediening blijft branden en het is niet meer mogelijk om naar bijv. de PVR-toets om te schakelen.

Verwijder de batterijen en druk enkele toetsen in tot er geen LEDs meer oplichten. Plaats de batterijen daarna weer terug en controleer of het probleem verholpen is. Blijft er een LED branden dan kunt u contact opnemen met de helpdesk: 085-5000401.