Er verschijnt steeds vaker een melding op het TV scherm dat de harde schijf van mijn HUMAX-ontvanger geformatteerd moet worden.

Dit wijst er op dat de harde schijf niet meer goed functioneert en aan vervanging toe is. U kunt de schijf nog formatteren. Mocht dit niet helpen kan de ontvanger ter reparatie aangeboden worden.