Het beeld loopt niet gelijk met het geluid. Hoe kan ik dat oplossen?

Als het beeld achter loopt op het geluid kan dit hersteld worden door een vertraging in te stellen.
Ga naar: ‘Menu’ –  ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Audio’ – ‘Lip sync’.
Als het beeld voor loopt op het geluid zal terugzetten van de fabrieksinstellingen het probleem oplossen.

Het lipsync probleem kan zich ook voordoen als u het geluid via een externe versterker laat weergeven. De TV en de stereo-installatie kunnen een verschillende verwerkingstijd voor beeld en geluid hebben. Volg de bovengenoemde stappen om het probleem te verhelpen.