Het beeld staat stil.

Er zijn diverse oorzaken mogelijk:
1) De harde schijf is defect. Om dit te controleren kiest u ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Opname’ – ‘Time Shift Recording’. Zet ‘Time Shift Recording’ uit. Indien het beeld nu nog stilstaat zet dan de fabrieksinstellingen terug (‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Installatie’ – voer het  wachtwoord in (standaard 0000) – ‘Fabrieksinstellingen’). Installeer de ontvanger opnieuw. Staat het beeld nu nog stil dan is vermoedelijk de harde schijf defect.
2) Het kabelsignaal is niet goed. De klacht komt voor wanneer het kabelsignaal te sterk is bijv. omdat er een versterker tussen de ontvanger en de antenne-aansluitdoos is geplaatst (een signaalsterkte van bijv. 60% of meer is te hoog, tussen 20% en 30% is normaal. De kwaliteit van het signaal dient 100% te zijn.)

Tip: sluit een antenneversterker altijd aan op de antenne-uitgang van uw HUMAX-ontvanger.