Hoe kunnen door de ontvanger eigen gemaakte mappen verwijderd worden?

Om mappen te verijderen moet u eerst de inhoud van deze map wissen daarna de map zelf met de ‘OPT+’-toets.