Is de USB aansluiting werkelijk USB 2.0?

Ja. Echter de maximale snelheid die met USB 2.0 mogelijk is wordt niet gehaald. De overdracht is wel een factor 4 tot 5 sneller dan een USB 1.1 aansluiting.