Kan ik de schijfindeling wijzigen?

Dat kan wel, maar daarvoor moet de schijf opnieuw worden geformatteerd. Mocht u de schijfindeling dus achteraf willen wijzigen dan zult u alle opnames kwijtraken.Tijdens het formatteren kunt u d.m.v. de pijlen linkse en rechts de verdeling aanpassen.