Mijn HUMAX-ontvanger stemt geen zenders af terwijl de signaalsterkte voldoende zou moeten zijn (méér dan 20%)

Controleer de afstemgegevens (frequentie, netwerk, symboolwaarde) en stem opnieuw af. Raadpleeg de site van uw kabelleverancier voor de juiste afstemgegevens.