Waar zit de infrarood-ontvanger?

Ongeveer 2 cm links van het display.