Waar zit de infrarood-ontvanger?

Ca. 1 cm rechts van het aan/standby lampje (op de zelfde hoogte)