Het beeld loopt niet gelijk met het geluid. Hoe kan ik dat oplossen?

Als het beeld achter loopt op het geluid kan dit hersteld worden door een vertraging in te stellen.
Ga naar: ‘Menu’ –  ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Audio’ – ‘Lip sync’.
Als het beeld voor loopt op het geluid zal terugzetten van de fabrieksinstellingen het probleem oplossen.

Het lipsync probleem kan zich ook voordoen als u het geluid via een externe versterker laat weergeven. De TV en de stereo-installatie kunnen een verschillende verwerkingstijd voor beeld en geluid hebben. Volg de bovengenoemde stappen om het probleem te verhelpen.

Ik kijk TV zonder dat de HUMAX-ontvanger aan staat. Om het uur treden er beeldstoringen op. Hoe kan ik dat oplossen?

U kunt dit oplossen door zowel de HUMAX-ontvanger als de TV te voorzien van een eigen antennesignaal. Dit kan door gebruik te maken van een antennesplitter.

Het geluid is erg zacht.

Na installatie is het standaardvolume van uw HUMAX-ontvanger op halve sterkte ingesteld. Om een normaal geluidsniveau te krijgen moet het volume van de HUMAX-ontvanger op 100% worden ingesteld. Het geluidsniveau is nu gelijk aan dat van bijvoorbeeld een video-/DVD-recorder.

Via HDMI geeft de TV alleen een egaal groen beeld.

Uw TV kan waarschijnlijk niet of niet goed overweg met de digitale kopieerbeveiliging HDCP. Raadpleeg uw TV-fabrikant. Mogelijk kan dit probleem door middel van een software-update van uw TV worden verholpen.

Ik kan op sommige zenders het volume niet regelen.

Uw HUMAX-ontvanger is uitgerust met een ingebouwde Dolby Digital ontvanger. Deze maakt het mogelijk om, in combinatie met een Dolby Digital Surround Sound systeem, het ruimtelijk bioscoopeffect te ervaren. Uw ontvanger dient in dat geval ingesteld te zijn op ‘Dolby Digital’ (‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Audio’ – ‘Audioprioriteit’). Om technische redenen is het niet mogelijk om het geluidsvolume van Dolby Digital uitzendingen via uw HUMAX afstandsbediening te regelen. Het Dolby Digital geluidsvolume kunt u uitsluitend regelen m.b.v. de volumeregelaar van uw Dolby Digital geluidssysteem of met de volumeregeling van de TV.

Indien u geen gebruik maakt van een Dolby Digital Surround systeem verdient het aanbeveling om ‘Audioprioriteit’ in te stellen op ‘Stereo’. Uw HUMAX-ontvanger zal in dat geval het Dolby Digital geluid omzetten naar stereo.

Indien u gebruik maakt van een Dolby Digital Surround Systeem is het wenselijk om het volumeniveau van uw HUMAX-ontvanger op maximaal in te stellen en het uiteindelijke geluidsvolume uitsluitend met de afstandsbediening van uw Dolby Digital geluidssysteem of de volumeregeling van de TV te regelen. Dit om grote verschillen tussen normale stereo uitzendingen en Dolby Digital uitzendingen te vermijden.

Het beeld staat stil.

Er zijn diverse oorzaken mogelijk:
1) De harde schijf is defect. Om dit te controleren kiest u ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Opname’ – ‘Time Shift Recording’. Zet ‘Time Shift Recording’ uit. Indien het beeld nu nog stilstaat zet dan de fabrieksinstellingen terug (‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Installatie’ – voer het  wachtwoord in (standaard 0000) – ‘Fabrieksinstellingen’). Installeer de ontvanger opnieuw. Staat het beeld nu nog stil dan is vermoedelijk de harde schijf defect.
2) Het kabelsignaal is niet goed. De klacht komt voor wanneer het kabelsignaal te sterk is bijv. omdat er een versterker tussen de ontvanger en de antenne-aansluitdoos is geplaatst (een signaalsterkte van bijv. 60% of meer is te hoog, tussen 20% en 30% is normaal. De kwaliteit van het signaal dient 100% te zijn.)

Tip: sluit een antenneversterker altijd aan op de antenne-uitgang van uw HUMAX-ontvanger.

Op enkele zenders heb ik blokken in het beeld.

Dit is meestal terug te voeren op slechte bekabeling of slechte coax-aansluitingen. Veroorzaker kan ook een extra antenneversterker zijn. Sluit uw HUMAX-ontvanger rechtstreeks aan op de aansluitdoos en controleer of het probleem is opgelost.

Soms valt het beeld weg en heb ik een zwart scherm.

Waarschijnlijk is de signaalsterkte te groot. Deze mag niet boven 90 a 95% sterkte komen. In de meeste gevallen is dit het gevolg van het gebruik van een antenneversterker. Verwijder de antenneversterker, sluit uw HUMAX-ontvanger rechtstreeks aan op de antenne-aansluitdoos. Sluit de antenneversterker via een splitter aan op de aansluitdoos.

Af en toe heb ik na het opstarten van mijn HUMAX-ontvanger een groen beeld.

Zorg ervoor dat uw TV en HUMAX-ontvanger zijn voorzien van de meest recente software. U kunt eventueel beide apparaten naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Mocht dit geen resultaat opleveren probeer dan een andere HDMI-kabel of gebruik een andere HDMI-ingang op de TV. Zorg er in ieder geval voor dat de antenne-aansluitkabel + coaxpluggen van goede kwaliteit zijn (raadpleeg hiervoor http://www.kabelkeur.nl/het-keurmerk/)

Daarnaast is het mogelijk dat uw TV niet of niet goed overweg met de digitale kopieerbeveiliging HDCP. Raadpleeg hiervoor uw TV-fabrikant. Mogelijk kan dit probleem door middel van een software-update van uw TV worden verholpen.

Soms heb ik geen beeld na het inschakelen van mijn HUMAX-ontvanger.

Zet eerst uw TV aan en daarna pas de HUMAX-ontvanger. In de meeste gevallen is het probleem dan al opgelost.

Mijn HUMAX-ontvanger is via een SPDIF-kabel aangesloten op mijn surroundsysteem. Op enkele zenders heb ik geen geluid.

U dient de desbetreffende ingang van uw surroundsysteem op ‘automatisch’ of ‘automatische bronherkenning’. Uw surroundsysteem kan dan zowel op stereo- als op dolby-signalen reageren, en niet alleen op een dolby-signaal.

Ik heb een DVD recorder op mijn HUMAX-ontvanger aangeloten maar de geluidssterkte van de opnames is dan hard en dan weer zacht.

Sluit uw DVD-recorder niet de op de TV-scart aan maar rechtstreeks op de VCR-scart van uw HUMAX-ontvanger.

Heeft mijn HUMAX-ontvanger beeld-in-beeld weergave?

De HUMAX-ontvangers ondersteunen geen beeld-in-beeld weergave (PIP).

Als de radio aan staat krijg ik na een tijdje een verplaatsende klok op het TV-scherm. Kan deze uitgezet worden?

Dit is een schermbeveiliger en kan niet uitgezet worden.

Ik krijg geen beeld op mijn TV-toestel via een HDMI/DVI-verloopkabel.

Soms komt het voor dat u bij gebruik van een conversie kabel van HDMI naar DVI geen beeld meer krijgt op uw TV-toestel. Sommige TV-toestellen die niet over een HDMI-ingang beschikken maar wel over een DVI-ingang kunnen dit veroorzaken. In dit geval dient u een TV-toestel te gebruiken met een HDMI-ingang of de ontvanger via SCART aan te sluiten.

Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen heb ik geen scherp beeld meer.

Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen staat de ontvanger niet meer op de hoogst mogelijke resolutie. U kunt de resolutie m.b.v. de V-Format toets op de afstandsbediening op 1080i zetten.

Ik krijg een vreemd krakend geluid (plop of knal) tijdens het zappen tussen de zenders.

Wij adviseren u om de ontvanger naar fabrieksinstellingen terug te zetten.

De decoder reageert niet op de afstandsbediening maar wel op de toetsen van de decoder zelf?

De PVR-toets op de afstandsbediening is niet geactiveerd. Druk op de PVR-toets van de afstandsbediening.

Hoe zet ik de fabrieksinstellingen terug?

Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instelingen’ – ‘Installatie’ – voer het wachtwoord in (standaard 0000). Selecteer ‘Fabrieksinstellingen’ en kies ‘Ja’. Voer nogmaals het wachtwoord in.

Kan ik zenders in een zelf gekozen volgorde zetten? Favorietenlijst aanmaken.

De volgorde van de zenders in de zenderlijst wordt door de kabelmaatschappij bepaald. U kunt hierin niets wijziging. Wel kunt u tot maximaal 5 favorietenlijsten samenstellen met daarin alleen de zenders die u interessant vindt. Deze zenders kunt u in de volgorde van uw keuze plaatsen.
De favorietenlijsten creëert u via het menu ‘Kanalen opmaken’ of ‘Zenders bewerken’. Nadat u dat hebt gedaan kopieert u de zenders die u vaak bekijkt naar de favorietenlijst en plaatst ze in door u gewenste volgorde.
Let op dat de door u ingestelde volgorde pas geactiveerd wordt als u de betreffende favorietenlijst oproept (zie onder, blauwe toets).
U kunt tussen de verschillende favorietenlijsten schakelen door eerst de zenderlijst op te roepen (LIST knop of OK knop) en dan met de pijltoetsen links of rechts door de lijsten te bladeren. Als de gewenste favorietenlijst in beeld is kunt u op de blauwe toets drukken om de favorietenlijst in de gewenste volgorde te plaatsen. U schakelt dan tussen standaard volgorde, alfabetische volgorde, of uw eigen volgorde (aangegeven bij aanmaken van de favorietenlijst, zie boven).
Merk op dat u de zenders wel in de door u gewenste volgorde kunt zetten, maar u kunt de zendernummers niet aanpassen. De zendernummers blijven zoals de kabelmaatschappij ze ingedeeld heeft. Hiermee behoudt een zender altijd hetzelfde nummer, ongeachte in welke zenderlijst u zich bevindt.

Kan ik zenders uit de zenderlijst wissen?

De volgorde van de zenders in de zenderlijst wordt door de kabelmaatschappij bepaald. U kunt hierin niets wijzigen. Wél kunt u tot maximaal 5 favorietenlijsten samenstellen met daarin alleen de zenders die u interessant vindt. Deze zenders kunt u in de volgorde van uw keuze plaatsen en later eventueel ook weer verwijderen.
De favorietenlijsten creërt u via het menu ‘Kanalen opmaken’ of ‘Zenders bewerken’. Nadat u dat hebt gedaan kopiëert u de zenders die u vaak bekijkt naar de favorietenlijst en plaatst ze in de door u gewenste volgorde.
Een favorietenlijst kiest u door op de groene toets van de afstandsbediening te drukken. (Zie ook: kan ik zenders in een zelf gekozen volgorde zetten? Favorietenlijst aanmaken.)

Ik heb een favorietenlijst aangemaakt. Als ik de ontvanger aanzet start hij op in de totale zenderlijst en niet in mijn favorietenlijst.

Kies ‘Guide’ op de afstandsbediening. Selecteer de favorietengroep met de gekleurde toetsen op de afstandsbediening. Selecteer een uitzending die reeds begonnen is. De ontvanger gaat nu naar de geselecteerde zender. Als u in het vervolg de ontvanger opstart vanuit standby komt u direct in de laatst geselecteerde favorietengroep/lijst.

Installatiemenu is niet op te roepen.

Er loopt waarschijnlijk een opname. Toegang tot het installatie menu is dan niet mogelijk. Stop de opname.

De afstandsbediening reageert niet

1) Zijn het slechts enkele toetsen die niet werken, dan is uw afstandsbediening defect.
2) Reageert de HUMAX-ontvanger op geen enkel commando van de afstandsbediening controleer dan of de ‘PVR’-toets is geactiveerd (bovenaan op de afstandsbediening)
3) Verwijder de batterijen van de afstandsbediening, druk enkele toetsen in en plaats de batterijen weer terug. Indien dit geen resultaat oplevert dan is uw afstandsbediening defect.

LED’s op de afstandsbediening knipperen erg snel en HUMAX ontvanger reageert niet of niet goed.

Batterijen van de afstandsbediening maken geen goed contact. Dit kunt u testen door de batterijen te ‘rollen’ in de afstandsbediening. Indien dit geen resultaat oplevert is uw afstandsbediening defect.

De rode LED onder de AUDIO-toets van de afstandsbediening blijft branden en het is niet meer mogelijk om naar bijv. de PVR-toets om te schakelen.

Verwijder de batterijen en druk enkele toetsen in tot er geen LEDs meer oplichten. Plaats de batterijen daarna weer terug en controleer of het probleem verholpen is. Blijft er een LED branden dan kunt u contact opnemen met de helpdesk: 085-5000401.

Ik heb de toetsen van mijn HUMAX afstandsbediening schoongemaakt met alcohol maar nu zijn alle opschriften beschadigd en zelfs helemaal verdwenen.

Gebruik voor het reinigen van de toetsen van de afstandsbediening een niet agressief schoonmaakmiddel en een zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijv. aceton of alcohol.

Kan ik met de afstandsbediening van de HUMAX-ontvanger ook mijn TV bedienen?

Ja, dat kan. In de gebruiksaanwijzing staan voor een groot aantal merken TV’s codes vermeld. Druk op de TV-toets totdat de LED onder de toets blijft branden. Voer de code in behorende bij het merk TV dat u heeft. De LED zal 2x knipperen. De TV schakelt uit als u een werkende code heeft ingevoerd. Druk op de OK-toets, waarna de modustoets driemaal knippert. Het instellen is voltooid.

Schakelt de TV niet uit, voer dan de volgende code uit de lijst in.

In enkele gevallen is het mogelijk dat er geen werkende code in de lijst staat. In dat geval kunt u uw TV helaas niet bedienen via de afstandsbediening van de HUMAX ontvanger. Er zijn geen andere/nieuwere codes beschikbaar dan vermeld in de lijst in de gebruiksaanwijzing.

Kan de HUMAX afstandsbediening mijn TV en HUMAX gelijktijdig aan of uit zetten?

Nee. Het is niet mogelijk om met de HUMAX afstandsbediening gelijktijdig uw TV en de HUMAX-ontvanger aan of uit te zetten. U kunt in de meeste gevallen wel uw afstandsbediening programmeren zodat TV en HUMAX ontvanger na elkaar aan- en uitgezet kunnen worden. Hiervoor dient u de HUMAX-afstandsbediening te programmeren met de speciale codes die voor de meeste TV’s in de handleiding van de HUMAX-ontvanger zijn terug te vinden.

Nadat mijn HUMAX-ontvanger is ingebouwd in een kast reageert hij niet meer op de afstandsbediening.

Het infrarood-signaal van de afstandsbediening wordt afgeschermd door de kast waardoor uw HUMAX-ontvanger dat signaal niet meer ontvangt. Wij adviseren u een infrarood-extender te gebruiken, verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.

Ik kan Teletekst niet goed gebruiken. Mis meerdere opties.

Druk op ‘TXT’ op uw afstandsbediening en daarna op ‘Menu’ voor meer opties.

Kan het lettertype of de lettergrootte van de teletekst (TXT) aangepast worden?

Het lettertype kunt u niet aanpassen. U kunt echter wel de lettergrootte aanpassen. Druk op de ‘TXT’-toets op de afstandsbediening. Druk vervolgens op de ‘Menu’-toets. U kunt nu de scherminhoud twee maal zo groot maken.

Hoe werkt het kinderslot?

Als u het kinderslot instelt op een bepaalde leeftijd zal de ontvanger altijd om toestemming vragen wanneer men een programma wil bekijken waarvan de leeftijdsindicatie boven de door u ingestelde grens ligt. Let op dat voor elk volgend programma waarvan de leeftijdsgrens overschreden wordt opnieuw toestemming moet worden gegeven.
Als u echter eenmaal toestemming hebt gegeven voor het bekijken van een bepaald programma dan blijft die toestemming geldig, ook al hebt u even naar een andere zender omgeschakeld.

 

Hoe vergrendel ik bepaalde zenders?

U kunt zenders vergrendelen in het menu ‘Kanalen opmaken’ (of ‘Zenderlijst bewerken’) onder de optie ‘Kanalen vergrendelen’ (Vergrendelen: rode toets).
Een andere mogelijkheid om zenders te vergrendelen is via de Opt+ toets.

Ga op de zender staan die u wilt vergrendelen (eventueel zonder smartcard zodat u de zender niet ziet) en druk op de Opt+ toets. Daar kunt u kiezen voor “Vergrendelen” of “Ontgrendelen”. Een vergrendelde zender kunt u alleen bekijken na het invoeren van uw wachtwoord (standaard 0000).

Hoe stel ik het kinderslot van mijn ontvanger in en/of hoe haal ik het er weer af?

Het kinderslot instellen/verwijderen gaat als volgt. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Ouderlijk toezicht’ – ‘Leeftijdsgrens’ (leeftijdsclassificatie). Hier kunt u het kinderslot aan/uitzetten of de leeftijdsgrens instellen van 4 tot 18 jaar.

Om het kinderslot in te stellen of te verwijderen heeft u de pincode van de ontvanger nodig. Deze is standaard 0000. Mocht u de pincode niet meer weten dan kunt u  contact opnemen met onze helpddesk: tel. 085 5000401.

Elke keer als ik de TV aanzet moet ik de videobron omschakelen.

De meeste TV’s schakelen niet automatisch om naar een HDMI- of Componentingang als daar signaal op wordt aangeboden. Dit in tegenstelling tot wat u misschien met Scart-aansluitingen gewend bent. De meeste TV’s onthouden wel welke ingang het laatst is gebruikt. U hoeft in dat geval bij het inschakelen van uw TV niet telkens de juiste (HDMI-) ingang te kiezen. Echter, als uw TV bij het inschakelen niet automatisch de laatst gebruikte ingang kiest dan moet u dat handmatig doen om digitaal te kunnen kijken.

Hoe kunnen door de ontvanger eigen gemaakte mappen verwijderd worden?

Om mappen te verijderen moet u eerst de inhoud van deze map wissen daarna de map zelf met de ‘OPT+’-toets.

Op een bepaalde zender moet ik telkens opnieuw de pincode invoeren. Hoe komt dat?

Als u steeds op één of meer zenders de pincode moet invoeren om beeld te krijgen is deze zender vergrendeld. U kunt dit alsvolgt aanpassen. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Zenderlijst bewerken’. Selecteer de gewenste zenders met de ‘OK’-toets. Druk op de groene toets en druk op ‘EXIT’ om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

Als ik op de ‘OK’-toets druk zie ik maar enkele zenders.

Uw ontvanger opent een Favorietenlijst. Schakel over van de Favorietenlijst naar de lijst TV, druk ‘OK’ en scroll met de pijltjestoets links naar ‘TV’.

Ik gebruik twee HUMAX-ontvangers in mijn woonkamer. Hoe voorkom ik dat beide reageren als ik de afstandsbediening gebruik?

Als u twee HUMAX-ontvangers in dezelfde ruimte gebruikt kunt u de afstandsbediening koppelen aan één ontvanger. Hierdoor voorkomt u dat beide ontvangers reageren op de afstandsbediening.

Dit doe je als volgt:

Richt de afstandsbediening op één van de ontvangers. Zorg dat je dicht bij de ontvanger bent (20 tot 60 cm).
Druk vervolgens op de afstandsbediening de “0” toets en de “OK” gelijktijdig in voor 5 seconden.
Op het TV scherm verschijnt een menu met de tekst: ‘De afstandsbedieningsmodus kan nu gewijzigd worden.
Kies de cijfertoets (<1> ~ <6>) om de modus te kiezen. Huidige modus: …… (hier wordt aangegeven welke modus op dit moment actief is. De standaard modus is 1).”

Druk vervolgens een cijfer in tussen de 2 en 6. Op de afstandsbediening gaat de knop ‘PVR’ nu even knipperen.
De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de betreffende ontvanger. De andere ontvanger zal niet meer reageren of het signaal van deze afstandsbediening.

De ontvanger reageert niet meer op de cijfertoetsen.

U hebt een andere zenderlijst geselecteerd waarin het gekozen zendernummer niet voor komt.
Druk op de rode toets om de volledige zenderlijst te selecteren, of druk op de groene toets om uw favorietenlijst te gebruiken. Met de gele toets selecteert u alleen de HD zenders. Met de blauwe toets selecteert u de lijst met recent bekeken zenders.

Het duurt lang voordat mijn HUMAX vanuit stand-by weer werkt.

U heeft waarschijnlijk gekozen voor de low-power standby modus. In die stand gaat de ontvanger dieper in slaap en zal het daarom wat langer duren voordat hij is opgestart. U kunt de energie bespraring als volgt uitzetten. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Energie beheer’ – ‘Energie besparing in stand–by’. Selecteer ‘uit’.

Ik kan niet meer van zender wisselen, ook niet nadat ik de ontvanger opnieuw heb opgestart.

Schakel uw ontvanger uit, verwijder de antennekabel en start de ontvanger opnieuw op. Zap – na het opstarten – naar een andere zender en sluit de antennekabel weer aan. Meestal is het probleem hiermee verholpen en werkt alles weer normaal. Dit probleem doet zich echter in hoofzaak voor op een lokale zender. Het is niet uitgesloten dat het probleem zich opnieuw zal voordoen.

Mijn HUMAX-ontvanger reageert pas na twee keer hetzelfde commando via mijn afstandsbediening te hebben gegeven.

Dit wordt veroozaakt door de schermbeveiliger van de HUMAX-ontvanger die op dat moment actief is. Bij het eerste bedieningscommando keert de HUMAX-ontvanger terug naar de normale bedrijfsmodus, om de gewenste actie te activeren moet u nog een commando geven.

Mijn HUMAX-ontvanger reageert erg traag bij het wisselen van zenders.

Er zijn 2 mogelijke oorzaken:

1) Zet uw HUMAX-ontvanger met de V-format toets op 1080i en niet op ‘Auto’ of ‘Origineel’ (voor de technisch geïnteresseerde: het bij elke zenderwisseling moeten aanpassen van het video-formaat door de ontvanger kost namelijk enige tijd).

2) Er is een probleem met de harde schijf. Om dit te testen kunt u de Time Shift Recording uitzetten. (‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Opname’ – ‘Time Shift Recording’). Reageert de ontvanger nu niet meer traag tijdens het TV-kijken dan ligt de oorzaak bij de harde schijf. Formatteren van de harde schijf kan het probleem in sommige gevallen oplossen. Mocht ook dat niet helpen bied uw toestel dan ter reparatie aan.

De bedieningsmenu’s zijn plotseling wit/grijs geworden.

Er is iets mis gegaan bij het opstarten van de software. U dient de ontvanger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Vervolgens moet u de zenders opnieuw installeren.

In mijn HUMAX IHDR-5400C zit een 1TB harde schijf maar er is slechts 819Gb vrij.

Een deel van de harde-schijfruimte is gereserveerd voor foto’s en MP3’s en een deel voor time-shift recording (pauzeren, terugspoelen).

Hoeveel uur kan ik op de harde schijf opnemen?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
De opnamecapaciteit is afhankelijk van de kwaliteit van de uitgezonden programma’s. Die kwaliteit wordt bepaald door de zogenaamde bit-rate en gebruikte compressie van de uitzending. Opnames met een lage bit-rate nemen minder ruimte in beslag op de vaste schijf dan programma’s met een hoge bit-rate. HD-programma’s zullen meer schijfruimte in beslag nemen dan standaard definitie (SD) programma’s. Dus hoe beter de kwaliteit is van de zenders die u opneemt, hoe minder er op de schijf past.

Kan ik de schijfindeling wijzigen?

Nee dat is niet mogelijk.

Op mijn TV verschijnt de melding: “Zender is door opname niet beschikbaar”. Wat betekent dit?

Dit is geen fout. Uw ontvanger heeft twee ingebouwde tuners. Als u gelijktijdig gebruik maakt van beide tuners (bijv. doordat u twee opnames maakt of een opname maakt en een live programma kijkt) kunt u deze melding krijgen.

Bij digitale TV is het gebruikelijk dat er 4 tot 8 TV programma’s per ‘stream’ (kabelkanaal) worden uitgezonden. Dit aantal is afhankelijk van de door de kabelmaatschappij gewenste beeldkwaliteit. Wanneer de twee programma’s die u opneemt beide via dezelfde ‘stream’ (dus via 1 tuner) worden uitgezonden dan is de tweede tuner nog vrij om een live Tv-programma, uitgezonden via een andere ‘stream’, te bekijken.
Worden echter de twee programma’s die u opneemt niet via dezelfde ‘stream’ uitgezonden dan worden beide tuners gebruikt voor de opnames. In dat geval kunt u uitsluitend een programma live kijken dat in één van beide ‘streams’ uitgezonden wordt. Wilt u een programma kijken dat niet via deze twee ‘streams’ wordt uitgezonden dan krijgt u de melding dat het programma niet beschikbaar is door opnames.

De mogelijkheid om 2 programma’s gelijktijdig op te nemen en een 3e programma live te bekijken is dus afhankelijk van wélke programma’s u opneemt en hoe de kabelmaatschappij de programma’s heeft gegroepeerd in de ‘streams’. In de zenderlijst kunt u zien welke zenders beschikbaar zijn om live te bekijken op het moment dat u een dubbele opname aan het maken bent. Tijdens het maken van een dubbele opname werkt de time-shift functie niet meer. Deze functie werkt overigens wel op de twee programma’s die op dat moment worden opgenomen.

Hoe werken de twee tuners bij opnames? Soms ben ik twee opnames aan het maken en kan ik een 3e programma bekijken en soms gaat dat niet.

De 2 tuners werken als volgt:
Digitale uitzendingen worden uitgezonden in een bundel/stream van 4 tot 8 TV/Radiozenders.
Wanneer u tegelijkertijd 2 programma’s opneemt, dan kunnen deze programma’s zich in 2 afzonderlijke streams bevinden. Als dit het geval is dan worden er 2 tuners gebruikt voor opname. Stel u wil nu gewoon televisie kijken. U kunt dan alleen die zenders bekijken die in de 2 streams zitten waarin ook de zenders zitten die u aan het opnemen bent.
Uw ontvanger heeft twee ingebouwde tuners.
Bij digitale TV is het gebruikelijk dat er 4 tot 8 TV programma’s per ‘stream’ (kabelkanaal) worden uitgezonden. Dit aantal is afhankelijk van de door de kabelmaatschappij gewenste beeldkwaliteit. Wanneer de twee programma’s die u opneemt beide via dezelfde ‘stream’ (dus via 1 tuner) worden uitgezonden dan is de tweede tuner nog vrij om een live Tv-programma, uitgezonden via een andere ‘stream’, te bekijken.

Worden echter de twee programma’s die u opneemt niet via dezelfde ‘stream’ uitgezonden dan worden beide tuners gebruikt voor de opnames. In dat geval kunt u uitsluitend een programma live kijken dat in één van beide ‘streams’ uitgezonden wordt. Wilt u een programma kijken dat niet via deze twee ‘streams’ wordt uitgezonden dan krijgt u de melding dat het programma niet beschikbaar is door opnames.

De mogelijkheid om 2 programma’s gelijktijdig op te nemen en een 3e programma live te bekijken is dus afhankelijk van wélke programma’s u opneemt en hoe de kabelmaatschappij de programma’s heeft gegroepeerd in de ‘streams’. Om te zien welke zenders dit zijn drukt u op de OK-toets. U komt dan in de totale zenderlijst. De beschikbare zenders zijn dan vetgedrukt. Tijdens het maken van een dubbele opname werkt de time-shift functie niet meer. Deze functie werkt overigens wel op de twee programma’s die op dat moment worden opgenomen.

Tip: In geval van nood zou u terug kunnen schakelen naar analoge ontvangst via de TV als de gewenste zender tijdelijk niet beschikbaar is wegens opnames.

Hoe kan ik een lopende opname stoppen?

Als u een opname wilt stoppen terwijl u TV kijkt kunt u op de STOP-toets (witte vierkantje) drukken. Er verschijnt er een keuzemenu. Als u één programma aan het opnemen bent kiest u voor: Wissen JA. Als er twee opnames gemaakt worden (5400c, 5200c, 5050c) kunt u kiezen welke opname u wilt stoppen.
Let op: indien u, op het moment dat u een opname wilt stoppen, een live uitzending aan het bekijken bent die u tijdelijk gepauzeerd heeft zal met het drukken op de STOP-toets eerst deze live uitzending gestopt worden. Druk nogmaals op de STOP-knop om de opname te stoppen.

Ik kan een opname niet meer wissen.

Selecteer de opname die u wil wissen in de Medialijst en druk op “OPT+”-toets op uw afstandsbediening. Kies ‘wissen’. Lukt u niet om de opname te wissen dan dient u de harde schijf te formatteren

Welke externe harde schijf kan ik aansluiten op mijn HUMAX-ontvanger?

U kunt een harde schijf aansluiten van max. 1TB bestaande uit één partitie. Er mag geen zelf opstartende software op de harde schijf staan. U dient de harde schijf te formatteren via de HUMAX-ontvanger voordat u hem gebruikt.
Let op: de stroomafname van de externe harde schijf mag de max. toegestane waarde van 800mA totaal (front USB-aansluiting + USB-aansluiting achterpaneel) niet overschrijden.

Kan ik opnemen op een externe harde schijf?

Nee dat kan niet. U kunt wel media (foto’s, video-opnames etc.) vanaf een externe harde schijf afspelen. Dit is echter wel afhankelijk van het bestandsformaat. Dus u kunt opnames van de interne harde schijf naar een externe harde schijf kopiëren en deze afspelen. Zo kunt u opnamecapaciteit vrijmaken op de interne harde schijf. De externe harde schijf moet dan wel geformateerd zijn in EXT3.

Een aangesloten externe harde schijf wordt wel herkend maar ik kan er vervolgens niets mee. Ook niet Formatteren.

Sluit de harde schijf aan op uw PC. Maak van de hele schijf één partitie en formatteer de harde schijf opnieuw. Sluit de harde schijf vervolgens aan op uw HUMAX-ontvanger. Formatteer de harde schijf nu nogmaals via de HUMAX-ontvanger. Druk op de ‘Menu’-knop op de afstandsbediening. Ga naar: ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Gegevensopslag’ – ‘Formatteren’. Let op: selecteer de externe harde schijf.

Ik kan geen volledige opnames op een USB-stick kopiëren. Het afspelen van de opname wordt spontaan afgebroken.

U kunt een USB-stick van max. 4GB gebruiken die in FAT32 is geformatteerd. In de meeste gevallen zijn opnames gemaakt op uw HUMAX-ontvanger groter dan 4GB en daarom kan de hele opname niet op de stick gekopieerd worden.

Ik kan geen opnames vanaf de interne harde schijf kopiëren op de aangesloten externe harde schijf. Het afspelen van de opname wordt spontaan afgebroken.

Een aangesloten externe harde schijf dient u eerst door de HUMAX-ontvanger te laten formatteren. Druk op de ‘Menu’-knop op de afstandsbediening. Ga naar: ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Gegevensopslag’ – ‘Formatteren’. Let op: selecteer de externe harde schijf. Daarna kunt u de harde schijf klaar voor gebruik.

Kan ik de externe harde schijven van mijn HUMAX IHDR-5200C en mijn HUMAX IHDR-5400C met elkaar verwisselen?

Ja, dat is mogelijk maar er is geen garantie dat u de opnames ook kunt afspelen. Dit heeft te maken met rechten.

Kan ik opnames vanaf de interne harde schijf van mijn HUMAX IHDR-5200C of IHDR-5400C kopiëren naar een externe harde schijf?

Ja, dat kan. De externe harde schijf dient dan wel geformatteert te zijn door een HUMAX-ontvanger. Eze mag niet groter zijn dan 1TB.

Kan ik opnames vanaf de interne harde schijf van mijn HUMAX IHDR-5200 of IHDR-5400C kopiëren naar een externe harde schijf en afspelen op een IRHD-5100C, IRHD-5300C of HD-FOX C?

Ja, dat is mogelijk. Wel moet de externe harde schijf worden toegewezen aan de ontvanger waarop u hem aansluit. Let op: u kunt opnames die via een IRHD-5100C, IRHD-5300C of HD-FOX C zijn gemaakt op een externe harde schijf niet uitwisselen met een andere ontvanger. Dus u kunt die opnames alleen afspelen op de ontvanger waarop de opnames zijn gemaakt.

Herkent de HUMAX-ontvanger reclameblokken zodat die niet worden genomen?

De HUMAX-ontvanger kan geen reclameblokken herkennen.

Kan ik mijn opnames op DVD archiveren?

Ja, dat kan. U kunt de DVD-recorder aansluiten op de VCR-scart van de HUMAX ontvanger. Met die DVD recorder kunt u alles opnemen wat ook op de TV wordt weergegeven door de HUMAX ontvanger. Dus als u een eerder opgenomen programma afspeelt, kunt u dat probleemloos op uw DVD-recorder opnemen.

Kan ik ook DVD’s of eigen video-opnames op de (ingebouwde en/of externe) harde schijf van de HUMAX zetten?

U kunt zelfgemaakte video-opnames en DVD-bestanden wel via FTP kopiëren naar de harde schijf maar of u de opnames dan kunt bekijken is afhankelijk van het aangeboden bestandsformaat. Video: MPEG2, MP4, H264, TS-streams. Audio: MP3, Dolby AC-3, Dolby Digital Plus

Ik bekijk een film op DVD. Kan ik deze opnemen op de harde schijf van mijn HUMAX-ontvanger?

Nee dat lukt niet. De HUMAX-ontvanger kan alleen opnemen wat door de ontvanger zelf via de kabel wordt ontvangen. Omdat deze digitale ontvanger uitsluitend digitale signalen kan verwerken is er geen analoog naar digitaal converter ingebouwd, waardoor het niet mogelijk om van externe (analoge) videobronnen op te nemen.

De harde schijf is niet meer te benaderen

1) Werkt de toets ‘MEDIA’ op de afstandsbediening?
2) Werkt Time Shift Recording (m.a.w. Kunt u het programma pauzeren?)
3) Kunt u de harde schijf formatteren? (Druk op de Menu-toets. Selecteer: ‘Instellingen’ – ‘Systeem’, ‘Gegevensopslag’ – ‘Opslagapp. Formatteren’)
Indien pt. 1 t/m 3 met nee beantwoord moet worden dient u uw ontvanger of (externe harde schijf) ter reparatie aan te bieden.

Is er verschil tussen de voorste en achterste USB-connector?

IHDR-5050C: Nee, u kunt op beide connectors een USB-geheugenstick aansluiten.
IHDR-5200C/IHDR-5400C/IRHD-5100C/IRHD-5300C: max. stroomsterkte USB front is 500mA, max. stroomsterkte USB achterpaneel is 1000mA

Als een timeropname gestart wordt valt het live beeld soms een seconde lang weg.

Dit is geen defect. In sommige gevallen moet de ontvanger omschakelen naar de andere tuner omdat de tuner waar u op dat moment naar kijkt nodig is voor de opname. Dit omschakelen heeft de korte onderbreking van de ontvangst tot gevolg.
Uw ontvanger is zo ontworpen dat dit alleen gebeurt als het technisch gezien niet te vermijden is.

Ik kan bepaalde opnames niet kopiëren naar een ander opslagmedium.

Uw kabelaanbieder kan besluiten dat bepaalde programma’s vanwege rechten niet gekopiëerd mogen worden. In dat geval kunt u zo’n bestand niet naar een ander opslagmedium kopiëren. Al zou het wel mogelijk zijn om een kopie te maken dan kunt u er niets mee doen omdat de opname ook gecodeerd is opgeslagen op de interne of externe harde schijf.

Opnames kunnen alleen worden afgespeeld na invoeren wachtwoord.

Dit verschijnsel doet zich voor als uw HUMAX-ontvanger op het UPC-netwerk is aangesloten. U kunt dit ongemak oplossen door een opname te selecteren en vervolgens via de ‘Opt+’-toets op de afstandsbediening de betreffende opname te ontgrendelen. Om te ontgrendelen moet u het wachtwoord invoeren (standaard 0000).

Kan een Apple computer ook opnames van de HUMAX afspelen?

Ja, met het programma FileZilla kunnen opnames van de HUMAX worden overgezet op een Apple computer. Afspelen is wel afhankelijk van het gebruikte type Mediaplayer (Let op dat uw Mediaplayer over de juiste Codec’s beschikt voor het afspelen van *.ts bestanden).

Al mijn opnames zijn verdwenen nadat ik de harde schijf heb geformatteerd.

Door het formatteren worden alle gegevens gewist en zijn niet meer terug te halen. Hiervoor wordt u alvorens het formatteren gewaarschuwd.

Opnames worden na enige tijd afgebroken.

Controleer de signaalsterkte en -kwaliteit van de zender die u hebt opgenomen in het menu (‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – Signaalontvangst/detectie’). De signaalsterkte moet boven de 20% zijn en blijven. Indien de signaalsterkte na verloop van tijd slechter wordt neem dan contact op met uw dealer.

Welke, van een externe bron aangeboden, video-/audio formaten kan de HUMAX afspelen?

Video: MPEG2, MP4, H264, TS-streams.
Audio: MP3, Dolby AC-3, Dolby Digital Plus

Er verschijnt steeds vaker een melding op het TV scherm dat de harde schijf van mijn HUMAX-ontvanger geformatteerd moet worden.

Dit wijst er op dat de harde schijf niet meer goed functioneert en aan vervanging toe is. U kunt de schijf nog formatteren. Mocht dit niet helpen kan de ontvanger ter reparatie aangeboden worden.

Mijn HUMAX-ontvanger maakt een tikkend geluid en mijn opnames lijken verdwenen te zijn.

Een tikkend geluid duidt op een defecte harde schijf. Eerder gemaakte opnames kunt u niet meer afspelen. U dient de harde schijf te formatteren. Mocht het daarna niet verholpen zijn kunt u de ontvanger aanbieden voor reparatie. Let op: tijdens formatteren worden alle opnames gewist.

Kan ik op afstand een opname inplannen?

Nee dat kan helaas niet.

Ik heb ineens mappen tussen mijn opnames staan.

De ontvanger maakt automatisch mappen aan met repeterende opnames.

Hoe lang gaat de harde schijf mee?

Dat is van veel factoren afhankelijk. Belangrijk is dat u de ontvanger niet aan laat staan maar na gebruik in standby zet. Wel worden tijdens het kijken van uitzendingen alle uitzendingen opgenomen op de harde schijf. Dit is noodzakelijk om het pauzeren en terugspoelen mogelijk te maken. Als u de TV uitzet, maar de ontvanger aan laat staan dan blijft de ontvanger het signaal dat aangeboden wordt opnemen. Daarom dient u de ontvanger altijd in standby te zetten als u er geen gebruik van maakt en uit te zetten als u hem voor langere tijd niet gebruikt (bijv. tijdens de vakantie).

Na de overschakeling naar de zomertijd/wintertijd gaan de timeropnames fout.

Indien zich dit voordoet moet u uw HUMAX-ontvanger terug zetten naar fabrieksinstellingen en de timeropnames opnieuw programmeren.

Ik heb opnames gewist en daarna staan ze toch weer in de medialijst en zijn weer afspeelbaar.

Als u opnames niet meer kunt wissen adviseren wij u om de ontvanger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en daarna de harde schijf te formatteren. Mocht het euvel daarna nog aanwezig zijn dan dient u de ontvanger aan te bieden voor reparatie.

Ik kan niet pauzeren met mijn HUMAX-ontvanger maar wel zonder problemen opnemen.

Als u niet kunt pauzeren maar wel kunt opnemen dient u in het menu “time shift recording” aan te zetten. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – Voorkeuren’ – ‘Opname’ – Time shift recording’.

Kan ik tijdens een opname vooruitspoelen?

Nee, vooruitspoelen is niet mogelijk, terugspoelen is wél mogelijk.

Ik wil twee programma’s opnemen die direct op elkaar aansluiten en krijg een foutmelding. Wat betekent dit?

De HUMAX-ontvanger neemt standaard een bepaalde uitloop op bij elke opname. Dit om te voorkomen dat u het einde mist als de uitzending uitloopt. Als u twee aansluitende programma’s opneemt vervalt de uitloop van de eerste opnemen. Daarvan krijgt u een melding. Beide programma’s worden gewoon opgenomen.

Tip: programmeer de eerste opname en pas de eindtijd hiervan aan tot over het einde van de tweede opname. Hierdoor komen beide opnames in één bestand maar daardoor komt het einde van de 1e opname niet aan het begin van de 2e opname te staan.

Als ik FTP wil gebruiken krijg ik geen inlogmenu.

Omdat de HUMAX-ontvanger van DHCP gebruik maakt kan het IP-adres veranderen. Controleer in het menu van de ontvanger welk IP-adres op dit moment gebruikt wordt. Ga naar: ‘Menu’- ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Internetinstellingen’ – ‘LAN-configuratie’.

Ik wil bestanden kopiëren naar de PC via FTP. Ik zie de ontvanger wel in de lijst staan maar ik zie geen mappen en bestanden.

Waarschijnlijk heeft u de FTP-functie niet aan staan. Controleer of de FTP-functie aan staat. Ga naar:
‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Internetinstellingen’ – ‘FTP server’. Selecteer ‘Aan’. Indien de FTP-functie al aan staat en het probleem doet zich toch voor dan dient u de ontvanger terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Ik kan geen FTP toegang krijgen omdat het wachtwoord onjuist is.

Voor toegang tot FTP dient u het wachtwoord van de ontvanger in te voeren (en niet het netwerk wachtwoord). Het standaard wachtwoord van de ontvanger is 0000.

Ik heb geen verbinding als de USB WiFi Dongle aan de achterzijde van de ontvanger is aangesloten. Wel als deze is aangesloten op de voorzijde.

In sporadische gevallen kan dit zich voordoen. We adviseren u om de USB Wifi Dongle aan te sluiten met een USB-verlengkabeltje van ca. 50 cm.

Tijdens DLNA- (media-deling) en FTP- gebruik zie ik geen mappen en bestanden.

U dient de ontvanger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Is het probleem dan nog niet verholpen dan adviseren we u om de harde schijf te formatteren.

Ik kan geen WiFi verbinding tot stand brengen. Ik krijg de melding dat het wachtwoord onjuist is.

In veel gevallen ligt de oorzaak aan het feit dat er een spatie in het wachtwoord zit. Er mag geen spatie in het wachtwoord zitten. Indien er een spatie zit in het wachtwoord dient u het wachtwoord aan te passen in uw router/thuisnetwerk. Let ook op het gebruik van hoofd- en kleine letters. Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters kan d.m.v. de groene knop.

Met welke programma’s kan ik de .ts bestanden bekijken en bewerken?

Dat kan met verschillende programma’s. De VLC viewer is een bekende media player die ook de .ts bestanden kan weergeven.
Tip: Het programma Videoredo is een eenvoudig programma dat ook .ts bestanden kan bewerken. Let op dit programma is niet gratis, maar wel erg goed. Deze programma’s kunt u eenvoudig van de betreffende websites downloaden.

Hoe sluit ik mijn computer rechtstreeks aan op mijn HUMAX-ontvanger?

Gebruik hiervoor een UTP-crosskabel om de ethernetaansluiting van de ontvanger rechtstreeks op de ethernetaansluiting van uw computer aan te sluiten. Uw computer krijgt dan doorgaans een zogenaamd APIPA adres toegewezen. Controleer welk IP adres uw computer heeft gekregen en pas het IP adres van de HUMAX-ontvanger daarop aan. Meestal is het voldoende om 1 op te tellen bij het IP adres van de computer. Het netwerkmasker moet nu 255.255.0.0 zijn.

Hoe neem ik mijn HUMAX-ontvanger op in mijn computernetwerk?

De meest eenvoudige manier is om uw HUMAX-ontvanger met een UTP-kabel aan te sluiten op uw router. Deze router geeft de ontvanger dan een IP-adres waarop deze bereikbaar is in het netwerk.
U kunt ook een vast IP-adres opgeven in het menu: ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Internetinstellingen’ – ‘LAN-configuratie’. Het op te geven IP-adres moet daarbij deel uitmaken van uw eigen IP-bereik (bijv. 192.168.1.2). En het netwerkmasker moet gelijk zijn aan het netwerk masker van de rest van uw installatie (bijv. 255.255.255.0). De instellingen voor het Gateway-adres en het DNS-adres kunt u terugvinden in uw router.
Als u uw HUMAX-ontvanger draadloos met uw netwerk wilt verbinden hebt u de HUMAX USB Wifi dongle nodig.

Hoe verbind ik mijn HUMAX-ontvanger via de HUMAX USB Wifi dongle draadloos met mijn computernetwerk?

Sluit de HUMAX USB Wifi dongle aan op een van de USB-poorten. Kies ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Internetinstelling’ – ‘Wifi configureren’. Als er geen dongle is geplaatst kunt u ‘Wifi configureren’ niet selecteren.

Ik heb geen WiFi-verbinding meer nadat ik verbinding heb gehad met een ander netwerk.

Zet de fabrieksinstellingen terug.  Kies ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Installatie’ – voer wachtwoord in (standaard 0000) – ‘Fabrieksinstellingen’. Installeer de ontvanger opnieuw.

Mijn ontvanger herstart meteen na opstarten en werkt daarna normaal.

De enige hiervoor bekende oorzaak is dat er Twonky DLNA software in het thuisnetwerk actief is. Vervang de Twonky software door een andere versie.

Kan de HUMAX-ontvanger ook films vanaf de PC afspelen?

Ja, dat kan via DLNA. Indien de film op de PC het juiste bestandsformaat heeft (Xvid, *.TS, MPEG2, MP4 of H264) dan is het mogelijk om deze af te laten spelen door de HUMAX-ontvanger.

Kunnen opnames van de IHDR-5050C op de IHDR-5200C/5400C afgespeeld worden.

Rechtstreeks is niet mogelijk. Via FTP kunt u de opnams naar uw PC of NAS verplaatsen. Vervolgens kunt u via DLNA deze opnames in veel gevallen afspelen op  de IHDR-5200C of IHDR-5400C.

Mijn nieuwe Ziggo router maakt geen verbinding meer met de USB WiFi dongle van mijn HUMAX-ontvanger.

Waarschijnlijk is uw nieuwe router ingesteld op de nieuwe zg. 5GHz-band. Stel de router in op de 2,4GHz band of maak gebruik van een vaste (Ethernet-) aansluiting.

Is de HUMAX-ontvanger een media player?

Nee. De ontvanger kan wel media afspelen maar alleen zijn eigen formaat en bijbehorende eigen gebruikte compressie technieken zoals mpeg2 3n 4 en H264.

Kan alleen de HUMAX USB Wifi dongle worden gebruikt?

In de software van de HUMAX-ontvanger is WiFi-driver softeware verwerkt voor de HUMAX USB Wifi dongle. Hierdoor kunt u alleen de HUMAX-dongle of hardwarematig vergelijkbare dongles gebruiken. Om problemen te voorkomen adviseren wij de originele HUMAX USB Wifi dongle te gebruiken.

Kan ik m.b.v. DLNA opnames van mijn HUMAX-ontvanger afspelen via de PC?

Ja dat is mogelijk. Uw HUMAX-ontvanger heeft een DLNA-server. U kunt zowel opnames op de PC over het thuisnetwerk afspelen op uw HUMAX-ontvanger als vanaf de HUMAX-ontvanger op de PC.

Kan ik opgenomen programma’s die op mijn IHDR-5400C/5200C in de huiskamer staan ook afspelen op de IHDR-5200C/5400C die op mijn slaapkamer staat?

Ja, dat is mogelijk. Beide ontvangers beschikken over zowel een DLNA-client als een DLNA-server. Beide ontvanger dienen hiervoor aan te staan.

Als ik opnames van mijn PC of NAS afspeel op mijn HUMAX-ontvanger stottert het beeld af en toe en valt het geluid soms weg.

Als HD-opnames met DLNA afgespeeld worden via een draadloos netwerk kan het voorkomen dat het beeld of geluid weg valt. Dit komt omdat de overdrachtssnelheid van de WiFi dongle voor deze HD-opnames te laag is. Als een bedraad netwerk gebruikt wordt dan is dit probleem in de meeste gevallen verholpen.

Ik krijg met de USB Wifi dongle een slechte of geen verbinding, terwijl alle instellingen zijn goed.

Sluit de USB Wifi dongle met een USB verlengkabeltje (van 40 cm) aan op de HUMAX-ontvanger.

Hoe kan ik de software update installeren?

De kabelmaatschappij zorgt voor het verspreiden van de software. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” of “Software opwaarderen” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het update-proces mag u de ontvanger niet uitschakelen. Zodra de ontvanger weer opnieuw opgestart is en weer beeld geeft is de software update voltooid.
Indien u de regel “Software update” (of “Software opwaarderen”) niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is.

De keuze “Software update” is niet te selecteren.

Indien u het menu-onderdeel “Software update” niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is. Meestal is dan de uitgezonden software gelijk aan de software in de HUMAX-ontvanger.

Uw kabelmaatschappij zorgt ervoor dat nieuwe software voor uw HUMAX-ontvanger beschikbaar is. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het installeren mag u de ontvanger niet uitschakelen. Nadat uw ontvanger opnieuw is opstart en weer beeld geeft is de software update voltooid.

Mijn ontvanger geeft geen melding in beeld dat er een software-update beschikbaar is, maar die is er wel.

Als uw ontvanger niet aangeeft dat een update beschikbaar is en uw kabelleverancier biedt deze wel aan dan is dat geen defect van uw ontvanger. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” of “Software opwaarderen” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het update-proces mag u de ontvanger niet uitschakelen. Zodra de ontvanger weer opnieuw opgestart is en weer beeld geeft is de software update voltooid.

Indien u de regel “Software update” (of “Software opwaarderen”) niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is.

Mijn HUMAX-ontvanger vindt geen zenders.

Hebt u de juiste frequentie, netwerk ID en symboolsnelheid ingetoetst? Deze gegevens hebt u van uw kabelmaatschappij gekregen, waarschijnlijk in de vorm van een boekje dat met de smartcard is meegeleverd. Bij twijfel kan de kabelmaatschappij u helpen aan de juiste gegevens.

De signaalsterkte haalt geen 100%. Is dat een probleem?

Dit is geen probleem. Voor een goede werking moet de signaalsterkte minimaal 20% bedragen. Belangrijker is de signaalkwaliteit. Deze moet 100% aangeven.

Welke AV-kabel is het meest geschikt voor aansluiting op mijn TV?

Hieronder staat een lijstje met bovenaan de aansluiting met beste kwaliteit en onderaan de aansluiting met de minst goede kwaliteit:
– HDMI (HD en Dolby Digital geluid mogelijk)
– Indien aanwezig: Component (HD mogelijk, schakelaartje (achterzijde ontvanger) moet op Component staan) Let op: extra ‘Tulip-‘ kabel vereist voor geluid.
– TV Scart RGB (geen HD mogelijk, schakelaartje moet op RGB staan)
– TV Scart S-Video (geen HD mogelijk, TV moet ook op S-Video staan anders is het beeld zwart/wit) Let op: extra ‘Tulip-‘ kabel vereist voor geluid.
– TV Scart CVBS of gele tulp plugje (geen HD mogelijk) Let op: extra ‘Tulip-‘ kabel vereist voor geluid.

Welke aansluiting gebruikt wordt is natuurlijk afhankelijk van de TV. Slechts één van de aansluitingen is nodig.

Een video- of DVD-recorder kan worden aangesloten op de VCR-scart van de ontvanger. Als de recorder slechts één scart aansluiting heeft moet ook nog een scartkabel verbonden worden tussen de TV-scart van de HUMAX-ontvanger en de TV. Deze Scartkabel is dan alleen nodig om het beeld van de recorder op de TV weer te geven.
Opmerking: De HUMAX ontvanger kan het op de VCR-Scart aangeboden signaal dus niet omzetten naar HDMI of Component!

Vergeet ook niet om al uw ontvangst-apparatuur van antennesignaal te voorzien. Het beste is om het antennesignaal eerst op de HUMAX-ontvanger aan te bieden, en pas daarna de antenne kabel door te lussen naar de andere apparaten. Op die manier wordt voorkomen dat het zendertje dat in de meeste video-/DVD-recorders zit storing veroorzaakt op de digitale zenders

Mijn HUMAX-ontvanger stemt geen zenders af terwijl de signaalsterkte voldoende zou moeten zijn (méér dan 20%)

Controleer de afstemgegevens (frequentie, netwerk, symboolwaarde) en stem opnieuw af. Raadpleeg de site van uw kabelleverancier voor de juiste afstemgegevens.

Kan ik een Blu-ray- en/of DVD-speler op de HUMAX aansluiten?

Nee, u dient deze appraten rechtstreek aan uw TV aan te sluiten. U kunt wel een DVD-recorder aansluiten via Scart bijv. om opgenomen programma op te archiveren. Meer informatie hierover vindt u bij de vragen onder het kopje ‘Opnemen/Opslag’

Decoder schakelt na 3 a 4 uur vanzelf uit?

Automatch uitschakelen uit zetten in het menu
(MENU – INSTELLINGEN – SYSTEEM – ENERGIE BEHEER – AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)

In stand-by verschijnt er geen tijdsaanduiding in het display.

Dit wordt veroorzaakt door de energiebesparende modus van uw ontvanger. Schakel de energiebesparende modus uit. Ga naar: ‘Menu’- ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Energiebeheer’ – ‘Energiebesprarinmg in stand-by’. Selecteer ‘uit’.

Het display geeft te veel licht. Kan ik dat aanpassen?

Ja, u kunt het display dimmen. Ga naar: ‘Menu’- ‘Voorkeuren’ – ‘Lettertype ondertiteling’ – ‘helderheid LCD’.

Hoe ver gaat de EPG vooruit?

De EPG kan tot 7 dagen vooruit worden weergegeven. Hoeveel dagen zichtbaar zijn wordt echter door uw kabelaanbieder bepaald.

Is de USB aansluiting werkelijk USB 2.0?

Ja. Echter de maximale snelheid die met USB 2.0 mogelijk is wordt niet gehaald. De overdracht is wel een factor 4 tot 5 sneller dan een USB 1.1 aansluiting.

Ik weet mijn wachtwoord niet meer

Neem contact op met de HUMAX helpdesk (Quantis Electronics): tel. 085-5000401

Waar kan ik de softwareversie van mijn HUMAX-ontvanger vinden?

Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Systeeminformatie’.

Waar zit de infrarood-ontvanger?

Ongeveer 2 cm links van het display.

Mag de stroom eraf?

Ja, uw HUMAX/ontvanger onthoudt alle instellingen ook wanneer het apparaat niet op het stroomnet is aangesloten. Alleen de smartcard moet regelmatig een update krijgen, dit om te voorkomen dat u geen toegang meer hebt tot de diensten van uw kabelmaatschappij.

Voor Ziggo/gebruikers geldt: Als de stroom langer dan 5 weken wordt onderbroken dan moet de smartcard opnieuw worden geactiveerd. Dat kan via de website van Ziggo of door te bellen met Ziggo.

Als de smartcard langere tijd niet meer ge-update is krijgt u mogelijk een tijdelijke foutmelding als u de ontvanger weer aanzet, ook op de zenders waarop u een abonnement hebt. Als deze foutmelding niet verdwijnt, dient u contact op te nemen met uw kabelmaatschappij om uw kaart opnieuw te laten activeren. Dit is doorgaans alleen nodig als de kaart zeer lange tijd geen update meer ontvangen heeft.

Let op! Zolang het apparaat stroomloos is zullen geplande opnames natuurlijk niet kunnen worden gemaakt.

Display toont ‘Install’ of ‘Wizard’ en verder doet ontvanger niets.

De TV staat kennelijk niet ingesteld op de juiste ingang en toont dus een andere videobron. Selecteer met de afstandsbediening van de TV de ingang waarop uw HUMAX-ontvanger is aangesloten. De installatie wizzard wordt zichtbaar en de ontvanger kan worden geinstalleerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV als u niet weet hoe u een andere videobron kunt kiezen.

Welke HDMI-versie ondersteunt de ontvanger?

Deze ontvanger ondersteunt HDMI versie 1.2a. Hogere versies worden niet door de hardware ondersteund en zullen dus ook niet met nieuwere softwareversies beschikbaar komen.

Ik kan de digitale zenders niet vinden op mijn video-/DVD-recorder.

Dat klopt. Uw video-/DVD-recorder is een analoge ontvanger die geen digitale programma’s kan ontvangen. Als u een opname wilt maken van een digitaal programma dan dient u de HUMAX-ontvanger op de zender te zetten die u wilt opnemen en de video-/DVD-recorder te laten opnemen via de AUX- of ontvanger-ingang. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw video-/DVD-recorder om te zien hoe dat moet.

De automatische bladwijzers worden niet gevuld.

De automatische bladwijzers worden pas gevuld als de ontvanger in standby wordt gezet.

Ik zie mijn muziekbestanden niet terug in de lijst.

Uw HUMAX-ontvanger kan uitsluitend mp3 bestanden weergeven en afspelen. Bestanden als .aac, .wma en .ogg kunnen dus niet worden afgespeeld. Ze zullen daarom ook niet selecteerbaar zijn in de media player van de HUMAX-ontvanger.

In standby verschijnt af en toe “- Updating -” in het display. Wat is dit?

Dit is normaal in de stand ‘low-power standby’. De ontvanger controleert om de zoveel tijd of er nieuwe gegevens naar de smartcard gestuurd moeten worden. Daarna gaat hij weer terug in low-power standby.
In de normale standby modus ziet u alleen een klokje. Het updaten gebeurt dan zonder dat u het merkt.

De teletekst sub-pagina’s worden niet ingelezen.

Teletekst sub-pagina’s worden ingelezen zodra de pijl-rechts toets wordt ingedrukt. Het inlezen van sub-pagina’s duurt ca. 20 seconden per sub-pagina. De sub-paginanummers worden links onder in het beeld weergegeven.

Teletekst werkt niet.

Zet de fabrieksinstellingen terug. Ga naar: ‘Menu’ onder  ‘Installatie’ – voer wachtwoord in (standaard 0000) – ‘Fabrieksinstellingen’. Installeer de ontvanger opnieuw. Kijk of teletekst nu wel werkt. Controleer – indien mogelijk – of de buren ook geen teletekst kunnen ontvangen. Mocht dat wel het geval zijn bied uw toestel ter reparatie aan.

Ik krijg een foutcode E19. Wat houdt dat in?

Dit is geen fout van de ontvanger. Er is waarschijnlijk iets misgegaan met het inregelen van uw abonnement. Raadpleeg uw kabelmaatschappij om dit op te laten lossen.

Na enige tijd heb ik op enkele zenders slechte ontvangst.

Controleer de signaalsterkte en -kwaliteit van de betreffende zenders in het menu. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Signaalontvangst/Detectie’. Indien de signaalsterkte/kwaliteit na verloop van tijd slechter wordt neem dan contact op met uw dealer of bel onze helpdesk: 085-5000401.

Ongeveer om het uur is er storing van mijn TV-beeld.

Als uw TV over een eigen digitale tuner beschikt dient u dan de antennekabel niet doorlussen maar m.b.v. een splitter elk apparaat van een eigen antenne-signaal voorzien.

Mijn HUMAX-ontvanger schakelt na enkele uren vanzelf uit.

Dit heeft te maken met energiebesparing. Als de ontvanger 3 á 4 uur geen opdracht ontvangt via de afstandsbediening of toetsen op de ontvanger dan schakelt hij vanzelf uit. U kunt ‘Automatisch uitschakelen’ uitzetten.
Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Energie beheer’ – ‘Automatisch uitschakelen’.

De tijdsaanduiding staat op 1971.

Als de tijdsaanduiding niet correct is dan is de EPG meestal ook weg. Mogelijk kan de informatie in het signaal niet worden uitgelezen of is deze niet in het signaal beschikbaar. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals een te sterk signaal (antenneversterker) of een aanbieder die de informatie niet met het signaal meestuurt (komt soms voor bij glasvezel-aanbieders)

Beeld en geluid vallen op alle zenders na enkele seconden weg en ik krijg de melding om verder te kijken via de SCART-aansluiting.

Uw TV kan waarschijnlijk niet met HDCP overweg. HDCP is een onderdeel van het HDMI-signaal (kopiëerbeveiliging). Zorg ervoor dat uw TV over de meest recente software beschikt. Zo niet, maak dan een update (raadpleeg de handleiding van uw TV). Zet ook de fabrieksinstellingen van uw HUMAX-ontvanger terug.

Mijn HUMAX-ontvanger loopt één à twee maal per maand vast.

Hierop is helaas geen eenduidig antwoord te geven. Noteer op welke zender dit probleem zich voordoet. Loopt er op het moment van vastlopen een opname? Is uw ontvanger verbonden met netwerk? Mogelijk geeft het terugzetten naar de fabrieksinstellingen een oplossing. Zorg ook dat uw ontvanger over de meest recente software beschikt (Software opwaarderen).

Ik zie in het menu ‘Signaaldetectie’ maar 1 tuner die signaal ontvangt. Betekent dit dat tuner 2 defect is?

Nee. Tuner 2 wordt alleen geactiveerd als dat nodig is. Tuner 1 daarentegen is altijd actief.

Mijn HUMAX-ontvanger schakelt ’s nachts spontaan in en geeft een zender weer terwijl ik geen timer heb geprogrammeerd.

Dat kan diverse externe oorzaken hebben. Zet uw ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.

Op mijn TV verschijnt de melding dat ik niet meer via HDMI kan kijken maar uitsluitend nog via scart.

Er zijn 2 mogelijke oorzaken:

1) Het HDMI-signaal is gestoord, bijv. door een slechte verbinding (probeer andere HDMI-kabel)
2) Uw TV ondersteunt geen HDCP. Controleer of uw TV van de laatste software is voorzien. Zo niet, voer dan een update uit (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV of neem contact op met de fabrikant).

De EPG is vaak leeg. Hoe komt dat?

De oorzaak hiervoor ligt in veel gevallen aan een slechte of te sterke (boven de 90/95%) ontvangst. Indien de ontvangst te sterk is verwijder dan de eventueel aangesloten antenneversterker of neem contact op met uw kabelleverancier. In geval van een te slechte ontvangst (onder 20%)controleer uw huisinstallatie of neem dan contact op met uw kabelleverancier.

Ik kan alleen NED1 en het ZIGGO info kanaal zien.

De smartcard kan niet uitgelezen worden. Laat uw smartcard activeren door Ziggo. Controleer of de smartcard juist is geplaatst.

Kan ik met mijn HUMAX-ontvanger gebruik maken van Netflix?

Nee. Deze techniek kan uw ontvanger niet verwerken. Dat kan wel met de HUMAX H3 Smart TV Box.

Als ik mijn HUMAX-ontvanger op radio zet en vervolgens de TV uitschakel dan schakelt de HUMAX ook uit.

Sommige TV’s geven via de HDMI-aansluiting een signaal door aan de HUMAX-ontvanger dat de TV uitgeschakeld is waardoor uw HUMAX-ontvanger automatisch ook uitschakelt. Dit gedrag wordt dus door de TV veroorzaakt.

Ik gebruik een HDMI-switch en krijg de melding ‘Geen signaal’ op mijn TV.

Niet elke switch geeft het HDMI signaal goed door. Verwijder de HDMI-switch of vervang deze door een andere of sluit uw TV rechtstreeks aan zonder HDMI switch.

Ik heb geen beeld via HDMI als de TV van ingangsbron is gewisseld.

Sommige TV kunnen niet meer afstemmen op het aangeboden HDMI-signaal. We adviseren om uw TV terug te zetten naar fabrieksinstellingen of kijk of er een software-update is voor uw TV.

Mijn HDMI-switch schakelt soms spontaan om naar mijn HUMAX-ontvanger terwijl deze in stand-by staat. Ik zie dan alleen nog een zwart beeld.

Uw HUMAX-ontvanger start enkele malen per dag even op om gegevens uit te wisselen met uw kabelaanbieder. Het komt dan soms voor dat een door u gebruikte HDMI-switch spontaan naar de HUMAX omschakelt terwijl u op dat moment naar een andere HDMI-bron kijkt. Dit is geen defect van uw HUMAX-ontvanger maar wordt veroorzaakt door een (speciale) automatische functie van uw HDMI-switch.

Enkele foto’s kunnen niet afgespeeld worden door mijn HUMAX-ontvanger.

Als u foto’s meteen vanaf uw fototoestel wilt afspelen op uw HUMAX-ontvanger kan het voorkomen dat deze niet getoond worden. U dient de foto’s dan eerst te bewerken op een PC. Hierdoor verdwijnt in de meeste gevallen de zg. MetaData die in de bestanden van uw foto’s is opgeslagen. Ook kunt u de resolutie van uw foto’s omrekenen naar 1920×1080. Dat is mogelijk met bijv. het Microsoft programma ‘Paint’.

Kunnen gedownloade MKV-bestanden afgespeeld worden met de HUMAX ontvangers.

Nee. Uw HUMAX-ontvanger kan geen bestanden van het type *.MKV af spelen of verwerken.

De miniaturen van opnames in de medialijst zijn niet zichtbaar.

De miniaturen worden zichtbaar nadat u de opname enkele seconden hebt afgespeeld.

Ik zie geen beeld op mijn TV toestel maar in het display van mijn HUMAX-ontvanger staat wel de naam van de zender die hij zou moeten laten zien.

U dient uw TV toestel op de juiste ingangsbron te zetten. (Op de HDMI-ingang waar uw HUMAX-ontvanger op aangesloten is.)

Wat is het verschil tussen de HUMAX IHDR-5200C en de IHDR-5400C?

De IHDR-5400C heeft een 1TB harde schijf en de IHDR-5200C een 500GB. Verder zijn de behuizingen ook verschillend.

Mijn TV toestel schakelt telkens om naar de HDMI-ingang van de HUMAX wanneer de HUMAX de informatie-verversing van de kabelaanbieder ontvangt.

Als uw TV toestel omschakelt naar de ingang waar de HUMAX-ontvanger op is aangesloten wordt dit veroorzaakt door een speciale functionaliteit van uw TV toestel. Zodra er een signaal op één van de HDMI-ingangen wordt aangeboden schakelt de TV automatisch om naar de betreffende HDMI-ingang. Deze speciale functionaliteit is in de meeste gevallen niet uit te schakelen.

Waar zit de smartcard?

Bij alle HUMAX-ontvanger kan de smartcard ingevoerd worden aan de voorzijde achter de klep.

Mijn HUMAX-ontvanger reageert vreemd na een software update.

Als uw HUMAX-ontvangger vreemd reageert dient u de fabrieksinstellingen terug te zetten (in de categorie ‘Bediening’  wordt uitgelegd hoe dit moet)

Kan mijn HUMAX-ontvanger zonder internet-verbinding updates ontvangen?

De HUMAX-updates vinden plaats via het kabelnet en niet via het internet. Dus voor updates heeft u geen internet-verbinding nodig.

Op mijn TV krijg ik telkens de melding ‘niet ondersteund video formaat’.

Zorg dat uw TV over de meest recente software beschikt. Eventueel kan het nodig zijn om de fabrieksinstellingen van de HUMAX-ontvanger terug te zetten of vervang de HDMI kabel.

Ik kan geen verbinding met interactieve TV van Ziggo.

Indien uw HUMAX-ontvanger is verbonden met uw thuisnetwerk (dit kunt u controleren in het menu onder LAN-Configureren) en u kunt desondanks geen verbinding maken met de interactieve dienst van Ziggo, neem dan contact op met de ZIGGO-helpdesk.

Ik heb wel verbinding met de interactieve dienst van ZIGGO maar ik kan geen films bekijken.

De interactieve dienst wordt aangeboden door Ziggo. Voor informatie en vragen hierover kunt u contact opnemen met de ZIGGO-helpdesk.

De pincode voor de interactieve TV van Ziggo kan ik niet meer aanpassen.

De interactieve dienst wordt aangeboden door Ziggo. Voor informatie en vragen hierover kunt u contact opnemen met de ZIGGO-helpdesk.

Werkt interactieve TV van ZIGGO ook op het kabelnet van Delta?

Nee de interactieve dienst die wordt aangeboden door ZIGGO werkt uitsluitend op het kabelnet van Ziggo en is niet via andere kabelnetten te ontvangen.

Waar kan ik de pincode van interactieve TV van Ziggo invoeren of aanpassen?

Hiervoor dient u contact op te nemen met ZIGGO. Zij kunnen de pincode voor de interactieve diensten aanpassen.