Hoe zet ik de fabrieksinstellingen terug?

Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instelingen’ – ‘Installatie’ – voer het wachtwoord in (standaard 0000). Selecteer ‘Fabrieksinstellingen’ en kies ‘Ja’. Voer nogmaals het wachtwoord in.

Kan ik zenders uit de zenderlijst wissen?

De volgorde van de zenders in de zenderlijst wordt door de kabelmaatschappij bepaald. U kunt hierin niets wijzigen. Wél kunt u tot maximaal 5 favorietenlijsten samenstellen met daarin alleen de zenders die u interessant vindt. Deze zenders kunt u in de volgorde van uw keuze plaatsen en later eventueel ook weer verwijderen.
De favorietenlijsten creërt u via het menu ‘Kanalen opmaken’ of ‘Zenders bewerken’. Nadat u dat hebt gedaan kopiëert u de zenders die u vaak bekijkt naar de favorietenlijst en plaatst ze in de door u gewenste volgorde.
Een favorietenlijst kiest u door op de groene toets van de afstandsbediening te drukken. (Zie ook: kan ik zenders in een zelf gekozen volgorde zetten? Favorietenlijst aanmaken.)

Ik heb een favorietenlijst aangemaakt. Als ik de ontvanger aanzet start hij op in de totale zenderlijst en niet in mijn favorietenlijst.

Kies ‘Guide’ op de afstandsbediening. Selecteer de favorietengroep met de gekleurde toetsen op de afstandsbediening. Selecteer een uitzending die reeds begonnen is. De ontvanger gaat nu naar de geselecteerde zender. Als u in het vervolg de ontvanger opstart vanuit standby komt u direct in de laatst geselecteerde favorietengroep/lijst.

LED’s op de afstandsbediening knipperen erg snel en HUMAX ontvanger reageert niet of niet goed.

Batterijen van de afstandsbediening maken geen goed contact. Dit kunt u testen door de batterijen te ‘rollen’ in de afstandsbediening. Indien dit geen resultaat oplevert is uw afstandsbediening defect.

Ik kan Teletekst niet goed gebruiken. Mis meerdere opties.

Druk op ‘TXT’ op uw afstandsbediening en daarna op ‘Menu’ voor meer opties.

Hoe werkt het kinderslot?

Als u het kinderslot instelt op een bepaalde leeftijd zal de ontvanger altijd om toestemming vragen wanneer men een programma wil bekijken waarvan de leeftijdsindicatie boven de door u ingestelde grens ligt. Let op dat voor elk volgend programma waarvan de leeftijdsgrens overschreden wordt opnieuw toestemming moet worden gegeven.
Als u echter eenmaal toestemming hebt gegeven voor het bekijken van een bepaald programma dan blijft die toestemming geldig, ook al hebt u even naar een andere zender omgeschakeld.

 

Hoe stel ik het kinderslot van mijn ontvanger in en/of hoe haal ik het er weer af?

Het kinderslot instellen/verwijderen gaat als volgt. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Voorkeuren’ – ‘Ouderlijk toezicht’ – ‘Leeftijdsgrens’ (leeftijdsclassificatie). Hier kunt u het kinderslot aan/uitzetten of de leeftijdsgrens instellen van 4 tot 18 jaar.

Om het kinderslot in te stellen of te verwijderen heeft u de pincode van de ontvanger nodig. Deze is standaard 0000. Mocht u de pincode niet meer weten dan kunt u  contact opnemen met onze helpddesk: tel. 085 5000401.

Op een bepaalde zender moet ik telkens opnieuw de pincode invoeren. Hoe komt dat?

Als u steeds op één of meer zenders de pincode moet invoeren om beeld te krijgen is deze zender vergrendeld. U kunt dit alsvolgt aanpassen. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Zenderlijst bewerken’. Selecteer de gewenste zenders met de ‘OK’-toets. Druk op de groene toets en druk op ‘EXIT’ om de instellingen op te slaan en het menu te verlaten.

Hoe ver gaat de EPG vooruit?

De EPG kan tot 7 dagen vooruit worden weergegeven. Hoeveel dagen zichtbaar zijn wordt echter door uw kabelaanbieder bepaald.

Ik weet mijn wachtwoord niet meer

Neem contact op met de HUMAX helpdesk (Quantis Electronics): tel. 085-5000401

Het duurt lang voordat mijn HUMAX vanuit stand-by weer werkt.

U heeft waarschijnlijk gekozen voor de low-power standby modus. In die stand gaat de ontvanger dieper in slaap en zal het daarom wat langer duren voordat hij is opgestart. U kunt de energie bespraring als volgt uitzetten. Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Energie beheer’ – ‘Energie besparing in stand–by’. Selecteer ‘uit’.

Mijn HUMAX-ontvanger schakelt na enkele uren vanzelf uit.

Dit heeft te maken met energiebesparing. Als de ontvanger 3 á 4 uur geen opdracht ontvangt via de afstandsbediening of toetsen op de ontvanger dan schakelt hij vanzelf uit. U kunt ‘Automatisch uitschakelen’ uitzetten.
Ga naar: ‘Menu’ – ‘Instellingen’ – ‘Systeem’ – ‘Energie beheer’ – ‘Automatisch uitschakelen’.

Kan ik met mijn HUMAX-ontvanger gebruik maken van Netflix?

Nee. Deze techniek kan uw ontvanger niet verwerken. Dat kan wel met de HUMAX H3 Smart TV Box.

Als ik mijn HUMAX-ontvanger op radio zet en vervolgens de TV uitschakel dan schakelt de HUMAX ook uit.

Sommige TV’s geven via de HDMI-aansluiting een signaal door aan de HUMAX-ontvanger dat de TV uitgeschakeld is waardoor uw HUMAX-ontvanger automatisch ook uitschakelt. Dit gedrag wordt dus door de TV veroorzaakt.

Mijn HUMAX-ontvanger reageert vreemd na een software update.

Als uw HUMAX-ontvangger vreemd reageert dient u de fabrieksinstellingen terug te zetten (in de categorie ‘Bediening’  wordt uitgelegd hoe dit moet)

Kan mijn HUMAX-ontvanger zonder internet-verbinding updates ontvangen?

De HUMAX-updates vinden plaats via het kabelnet en niet via het internet. Dus voor updates heeft u geen internet-verbinding nodig.

Hoe kan ik de software update installeren?

De kabelmaatschappij zorgt voor het verspreiden van de software. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” of “Software opwaarderen” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het update-proces mag u de ontvanger niet uitschakelen. Zodra de ontvanger weer opnieuw opgestart is en weer beeld geeft is de software update voltooid.
Indien u de regel “Software update” (of “Software opwaarderen”) niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is.

De keuze “Software update” is niet te selecteren.

Indien u het menu-onderdeel “Software update” niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is. Meestal is dan de uitgezonden software gelijk aan de software in de HUMAX-ontvanger.

Uw kabelmaatschappij zorgt ervoor dat nieuwe software voor uw HUMAX-ontvanger beschikbaar is. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het installeren mag u de ontvanger niet uitschakelen. Nadat uw ontvanger opnieuw is opstart en weer beeld geeft is de software update voltooid.

Mijn ontvanger geeft geen melding in beeld dat er een software-update beschikbaar is, maar die is er wel.

Als uw ontvanger niet aangeeft dat een update beschikbaar is en uw kabelleverancier biedt deze wel aan dan is dat geen defect van uw ontvanger. Via het menu “Installatie” kunt u voor de regel “Software update” of “Software opwaarderen” kiezen om de laatste versie software te installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende het update-proces mag u de ontvanger niet uitschakelen. Zodra de ontvanger weer opnieuw opgestart is en weer beeld geeft is de software update voltooid.

Indien u de regel “Software update” (of “Software opwaarderen”) niet kunt kiezen betekent dit dat er geen nieuwere softwareversie op de kabel aanwezig is.

De signaalsterkte haalt geen 100%. Is dat een probleem?

Dit is geen probleem. Voor een goede werking moet de signaalsterkte minimaal 20% bedragen. Belangrijker is de signaalkwaliteit. Deze moet 100% aangeven.

Mijn HUMAX-ontvanger stemt geen zenders af terwijl de signaalsterkte voldoende zou moeten zijn (méér dan 20%)

Controleer de afstemgegevens (frequentie, netwerk, symboolwaarde) en stem opnieuw af. Raadpleeg de site van uw kabelleverancier voor de juiste afstemgegevens.

Werkt interactieve TV van ZIGGO ook op het kabelnet van Delta?

Nee de interactieve dienst die wordt aangeboden door ZIGGO werkt uitsluitend op het kabelnet van Ziggo en is niet via andere kabelnetten te ontvangen.

Het TV-signaal is verstoord

Controleer of de kabel goed is aangesloten. Verwijder eventuele antenneversterkers, een te sterk signaal kan ook ontvangstproblemen veroorzaken. Controleer de ontvangst van uw decoder, indien mogelijk, op een andere locatie bijvoorbeeld bij buren of kennissen.

Waar zit de infrarood-ontvanger?

Ca. 1 cm rechts van het aan/standby lampje (op de zelfde hoogte)

Ik wil een scartkabel aansluiten maar ik zie geen scartconnector.

Uw Humax ontvanger beschikt over een negenpolige aansluiting (AV/OUT) waarvan de analoge beeldsignalen kunnen worden afgenomen. Via de meegeleverde verloopkabel kunt u dit analoge PAL-signaal op de scart-ingang van uw televisie aansluiten

Hoeveel stroom verbruikt mijn HUMAX ontvanger in standby?

Het maximale verbruik is 10W. Actieve standby 6W en in passieve of diepe standby stand 0,5W.

De IRHD-5550C heeft een USB aansluiting. Kan ik hier een harde schijf op aansluiten?

Nee, dat kan niet. Omdat de ontvanger niet kan opnemen is het aansluiten van een externe harde schijf niet zinvol. De aansluiting wordt gebruikt voor service doeleinden. De aansluiting zou u bijvoorbeeld wel kunnen gebruiken voor het opladen van een draagbaar toestel (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

Waar zit de smartcard?

Uw HUMAX IRHD-5550c maakt geen gebruik van een smartcard. De ontvanger is bedoeld voor de ontvangst van de vrije kanalen.

Er wordt een programma geblokkeerd door een leeftijdsgrens instelling. Hoe komt dat?

U heeft mogelijk onbedoeld een leeftijdsgrens ingesteld. U kunt dit aanpassen in het menu Instellingen > Voorkeuren > Ouderlijk toezicht. Het standaard wachtwoord hiervoor is “0000”.
Het kan ook zijn dat de leeftijdsgrens van de lopende uitzending niet bekend is (niet mee wordt uitgezonden). Hier kunt u geen invloed op uitoefenen.

Foutmelding E52 Bezig met zoeken naar signaal.

Op een of andere manier is het signaal weggevallen. Controleer of uw kabel goed is aangesloten. Indien mogelijk controleer de ontvangst van uw IRHD-5550C op een andere locatie bijvoorbeeld bij buren of kennissen.

Het automatisch zoeken naar signaal is mislukt. De indicatie blijft hangen op 40%.

Kies voor “Handmatig zenders zoeken”. Geeft frequentie en netwerk-ID in (raadpleeg uw kabelaanbieder) en start het zoeken.
Download de “Aanvulling op de gebruiksaanwijzing” (zie gebruiksaanwijzingen op onze website) en volg de stappen voor handmatig afstemmen.

Het ingevulde netwerknummer (netwerk-id) is niet gevonden.

Controleer het nummer en probeer opnieuw of raadpleeg de website van uw kabelaanbieder.

Er wordt helemaal geen signaal gevonden. Eventueel foutmelding E42 Kinderslot is actief.

Controleer of de kabel goed is aangesloten. Verwijder eventuele antenneversterkers, een te sterk signaal kan ook ontvangstproblemen veroorzaken. Controleer de ontvangst van uw IRHD-5550c, indien mogelijk, op een andere locatie bijvoorbeeld bij buren of kennissen.

Foutmelding E52: Bezig met zoeken naar signaal. Ook foutmelding E48, E52: Geen signaal.

Controleer of de kabel goed is aangesloten. Verwijder eventuele antenneversterkers, een te sterk signaal kan ook ontvangstproblemen veroorzaken. Controleer de instelgegevens op de website van uw kabelaanbieder. Controleer de ontvangst van uw IRHD-5550c, indien mogelijk, op een andere locatie bijvoorbeeld bij buren of kennissen.

Is het mogelijk om met mijn IRHD-5550c HBBTV te ontvangen?

Het is niet mogelijk met uw HUMAX-ontvanger HBB-TV te ontvangen.

Kan ik een externe harde schijf aansluiten voor het maken van opnames of afspelen van bestanden?

Nee dat gaat niet. Ondanks dat de IRHD-5550c een USB-aansluiting heeft kunt u er geen harde schijf op aansluiten voor opnames of weergeven van bestanden die op de schijf staan. Als u een extern opslagapparaat aansluit zal deze niet worden herkend.

De beschikbare USB-connector is bedoeld voor service doeleinden. U kunt deze aansluiting benutten voor bijvoorbeeld opladen van een mobiel aparaat.